پربازدیدترین ها

فیلم جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

تکثیر گیاه سنبل آبی در رودخانه محمود آباد

فیلم نحوه برخورد با مواد سمی

فیلم عصایی که آب رودخانه را تصفیه می کند

بریدن گوش کودک زباله گرد توسط ماموران شهرداری

پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

نسل نوین تخلیه مکانیزه سطل زباله

فیلم طراحي خلاقانه کلاه ایمنی مجهز به ایربگ

جنگ بر سر آب به روایت دیرین دیرین

خشکسالی و آلودگی هوا در خوزستان به روایت دیرین دیرین

مصرف فاضلاب تصفیه شده در کشاوری به روایت دیرین دیرین

خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

مکانیزم عملکرد شیر دروازه ای

زباله های خشک و تر و تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین

نسل نوین سطل‌های زباله با حجم کم و بدون بو

فیلم جمع آوری زباله ها با کمک سگ رباتیک

قوانین گودبرداری ساختمان به روایت دیرین دیرین

تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین 1

زباله دان تاریخ تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین

آب زلال و شفاف به روایت دیرین دیرین