پربازدیدترین ها

ترسیم پروفیل شبکه جمع آوری فاضلاب با نرم افزار EGOUT

مقایسه فرآیندی دو سیستم آبگیر لجن مولتی دیسک اسکرو پرس و بلت پرس

انیمیشن تصفیه فاضلاب به روش Membrane Bioreactor (MBR) Process

فیلم تجهیزات اندازه گیری کیفیت پساب برای آبیاری

فیلم روش های نوین تصفیه فاضلاب

تصفیه و بازیافت فاضلاب بمنظور استفاده مجدد در آبیاری

فیلم طرح تصفیه فاضلاب شهری بدون انرژی

ساخت تصفیه خانه تمام ایرانی

لجن گرانوله اختراع یک هلندی برای تصفیه فاضلاب

پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

قوانین گودبرداری ساختمان به روایت دیرین دیرین

فیلم فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

فیلم جمع آوری زباله ها با کمک سگ رباتیک

چگونه یک پمپ آب خانگی بسازیم

فیلم نوشیدن اشک پرنده توسط یک حشره

فیلم جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

بریدن گوش کودک زباله گرد توسط ماموران شهرداری

خشکسالی و آلودگی هوا در خوزستان به روایت دیرین دیرین

جنگ بر سر آب به روایت دیرین دیرین

خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین