پربازدیدترین ها

فیلم جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

تکثیر گیاه سنبل آبی در رودخانه محمود آباد

فیلم نحوه برخورد با مواد سمی

قوانین گودبرداری ساختمان به روایت دیرین دیرین

خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

فیلم جمع آوری زباله ها با کمک سگ رباتیک

فیلم عصایی که آب رودخانه را تصفیه می کند

بریدن گوش کودک زباله گرد توسط ماموران شهرداری

فیلم فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

نسل نوین تخلیه مکانیزه سطل زباله

مصرف فاضلاب تصفیه شده در کشاوری به روایت دیرین دیرین

فیلم طراحي خلاقانه کلاه ایمنی مجهز به ایربگ

زباله های خشک و تر و تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین

مکانیزم عملکرد شیر دروازه ای

آب زلال و شفاف به روایت دیرین دیرین

جنگ بر سر آب به روایت دیرین دیرین

خشکسالی و آلودگی هوا در خوزستان به روایت دیرین دیرین

نسل نوین سطل‌های زباله با حجم کم و بدون بو

تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین 1