کلید واژه :

آب

پوستر های هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ایمنی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پوستر های هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ایمنی

در روز 7 مهر 1359 وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهر های اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شود.