کلید واژه :

کشف اشعه ایکس

نقش دستگاه های پیشرفته رادیولوژی در تشخیص دقیق بیماری و حفاظت در برابر اشعه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نقش دستگاه های پیشرفته رادیولوژی در تشخیص دقیق بیماری و حفاظت در برابر اشعه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با استفاده از دستگاه های پیشرفته می توان از طریق دوز پایین اشعه تصویرهای دقیقی را از محل مورد نظر در بدن به دست آورد بدون اینکه نگران خطرات آن باشیم.
روزی که اشعه ایکس کشف شد

امروز ۱۷ آبان؛

روزی که اشعه ایکس کشف شد

روز بین المللی رادیولوژی یک رویداد سالانه است که به منظور ایجاد آگاهی بیشتر از نقش مهم فناوری های رادیولوژیکی و ارزش هایی که یک رادیولوژیست در مراقبت های بهداشتی و مراقبت از بیماران دارند، برگزار می شود.