کلید واژه :

مرگ ماهی

بحران مرگ دسته جمعی ماهی ها در دجله و فرات

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بحران مرگ دسته جمعی ماهی ها در دجله و فرات

10 روزی است که دو رودخانه دجله و فرات در عراق با پدیده عجیب و کم سابقه مرگ ده ها هزار قطعه ماهی مواجه شده اند امری که از یکسو موجب نگرانی عمومی شده و از طرفی عراق را در برابر یک بحران زیست محیطی و اقتصادی قرار داده است.
کمبود اکسیژن علت مرگ ماهیان سد ارس اعلام شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کمبود اکسیژن علت مرگ ماهیان سد ارس اعلام شد

رییس اداره شیلات پلدشت گفت: طبق بررسی های صورت گرفته تجمع ماهی ها در جلو توربین سد و کمبود اکسیژن عامل اصلی مرگ ماهی ها در دریاچه پشت سد ارس برآورد شده است.