کلید واژه :

سیر ناشتا

خواص مصرف سیر ناشتا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خواص مصرف سیر ناشتا

شاید این روزها بین خبرهای حوزه تغذیه دیده باشید که برخی توصیه می کنند سیر را ناشتا مصرف کنید. اما خواص مصرف سیر ناشتا شامل چه مواردی است؟