کلید واژه :

بومی سازی

استریل کننده تجهیزات بیمارستانی بومی سازی شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

استریل کننده تجهیزات بیمارستانی بومی سازی شد

یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه طراحی و ساخت اتوکلاوهای مدرن و پیشرفته بیمارستانی، پزشکی، صنعتی، آزمایشگاهی موفق به ساخت اتوکلاوهای مدرن بیمارستانی شد.
با توجه به  خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی گلخانه ناجی بخش کشاورزی ایران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

با توجه به خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی گلخانه ناجی بخش کشاورزی ایران

با توجه به ادامه خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی در کشور، گسترش واحدهای گلخانه ای در استان های مختلف از جمله راهکارهای موثر نجات بخش کشاورزی برای گذر از این چالش مهم به شمار می رود.
مهار آفات با کنه مهارگر درر محیط های گلخانه ای

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت

مهار آفات با کنه مهارگر درر محیط های گلخانه ای

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: در حال حاضر در حال تولید کنه ای مهارگر هستیم که در محیط های گلخانه ای و به ویژه محصول خیار استفاده کنیم چرا که خیار جزء محصولاتی است که آفاتی روی آن فعالیت می کنند.