کلید واژه :

اشعه ایکس

روزی که اشعه ایکس کشف شد

امروز ۱۷ آبان؛

روزی که اشعه ایکس کشف شد

روز بین المللی رادیولوژی یک رویداد سالانه است که به منظور ایجاد آگاهی بیشتر از نقش مهم فناوری های رادیولوژیکی و ارزش هایی که یک رادیولوژیست در مراقبت های بهداشتی و مراقبت از بیماران دارند، برگزار می شود.