کلید واژه :

اسلام آباد

آلودگی هوا و بخاریهای مسئله ساز

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آلودگی هوا و بخاریهای مسئله ساز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در روزهای اخیر مصرف گاز استان حتی تا 74 میلیون مترمکعب افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر بیش از 5 میلیون بخاری در سطح استان مصرف کننده گاز هستند که منجر به سوخت مازاد و حتی افزایش آلودگی هوا می شوند.
رونق کشت گیاهان کم آبخواه کشاورزی نوین در بافق

رونق کشت گیاهان کم آبخواه

رونق کشت گیاهان کم آبخواه کشاورزی نوین در بافق

یزد - پایگاه خبری محیط زیست ایران - تداوم حدود 2 دهه پدیده خشکسالی، کاهش شدید بارندگی ها و به تبع آن کاهش سطح آب های زیرزمینی از عوامل موثر و مورد توجه کشاورزان به کشت گیاهان کم آبخواه در شهرستان بافق است که این امر گامی به سوی کشاورزی نوین اقتصادی شمرده می شود.