کلید واژه :

آلودگی هوای اراک

تشخیص معاینه فنی جعلی و کنترل آلایندگی توسط محیط زیست

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور:

تشخیص معاینه فنی جعلی و کنترل آلایندگی توسط محیط زیست

مدیرکل حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با بیان اینکه به واسطه دوربین هایی که پلاک را می خواند معاینه فنی جعلی تشخیص داده می شود و جریمه صورت می گیرد، به دقت در معاینه فنی نیز اشاره کرد و گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان ناظر در قانون هوای پاک باید در تمام بحث های مربوطه خصوصا آلایندگی، کنترل های لازم را داشته باشد.