کلید واژه :

کشت سبزی

آلودگی نفتی در آب محصولات کشاورزی ری

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آلودگی نفتی در آب محصولات کشاورزی ری

آلودگی تعدادی از چاه های کشاورزی به مواد نفتی در جنوب پایتخت در حالی از سوی مسئولان امر تایید شده است که همچنان محصولات کشاورزی از طریق آب این چاه ها کشت می شود.
با توجه به خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی گلخانه ناجی بخش کشاورزی ایران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

با توجه به خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی گلخانه ناجی بخش کشاورزی ایران

با توجه به ادامه خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی در کشور، گسترش واحدهای گلخانه ای در استان های مختلف از جمله راهکارهای موثر نجات بخش کشاورزی برای گذر از این چالش مهم به شمار می رود.
کشت سبزی ری با فاضلاب شهری

کشت سبزی ری با فاضلاب شهری

کشت سبزی و محصولات کشاورزی با فاضلاب، مدت هاست ذهن بسیاری از پایتخت نشینان را درگیر خود کرده است. موضوعی که رسانه ها به آن اصرار دارند و مسئولان آن را انکار می کنند.