کلید واژه :

بیماران SMA

پاسخ وزارت بهداشت به ابهامات درمان بیماران SMA

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پاسخ وزارت بهداشت به ابهامات درمان بیماران SMA

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ضمن پاسخ به برخی شبهات مطرح در حوزه بیماری SMA، با تاکید بر آنکه وزارت بهداشت همواره وظیفه خود می داند که از گروه های مختلف بیماران حمایت کند، در عین حال از تشکیل کمیسیونی برای بررسی اثربخشی دارو...