کد خبر : ۳۴۴۶۱۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

طراحی 4 مدل سازه برای جلوگیری از آثار زیان بار سیلاب

تهران- - محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در قالب پایان نامه خود به طراحی 4 سازه برای جلوگیری یا کاهش آثار زیانبار سیلاب در رودخانه پرداخت و به صورت پایلوت برای رودخانه قرناوه استان گلستان ارائه داد.

طراحی 4 مدل سازه برای جلوگیری از آثار زیان بار سیلاب

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، مهدی نژاد بانیان درباره ایجاد شرایط مناسب برای حذف یا کاهش میزان خسارات ناشی از سیلاب احتمالی در رودخانه اظهار کرد: اولین سازه پیشنهادی، خاکریز یا در اصطلاع علمی آن «دایک خاکی» است. این سازه می تواند از وقوع سیلاب در بخش هایی از رودخانه که بر اساس سطح مقطع رودخانه، امکان افزایش سطح آب و وقوع سیلاب وجود دارد، جلوگیری به عمل آورد. در نقاطی از مسیر رودخانه که دارای شیب زیادی بوده و شدت جریان آب موجب فرسایش و کنش در این نقاط می شود نیز برای تعدیل این شیب، سازه «بندهای با ارتفاع یک یا دومتری» پشنهاد شده است.
وی افزود: برای کاهش اثرات ناشی از سرعت آب بر دیواره های رودخانه در بخش هایی که پیچ های تندی وجود دارد نیز پس از بررسی های صورت گرفته در این تحقیق، بهترین سازه «دیواره ساحلی» پیشنهاد شده است. این دیواره علاوه بر کاهش فرسایش در این نقاط می تواند از وقوع سیلاب نیز جلوگیری کند. سازه پیشنهادی دیگر در این تحقیق «کف بند» است، این سازه می تواند با تثبیت کف رودخانه از فرسایش و افزایش عمق و در نتیجه وقوع سیلاب در اثر افزایش میزان آب جلوگیری کند.
دانشجوی واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: با توجه به آثار و خسارت های سیلاب بر اراضی و مراتع کشاورزی و باغی، مستحدثات (بناها و ساختمان ها)، جنگل ها و...، هزینه ساخت این سازه ها به مراتب کمتر از میزان این خسارت ها است. در این تحقیق بر اساس برآوردهای صورت گرفته بالغ بر 7/2 درصد صرفه اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر با احداث این سازه ها با هزینه ای در حدود 2 میلیارد تومان (بر اساس قیمت پایه سال 1395) می توان از خسارت 5 میلیارد تومانی وقوع سیلاب در مسیر رودخانه قرناوه جلوگیری به عمل آورد. گرچه این میزان صرفه جویی بدون احتساب خسارات جانی و عوامل روحی و روانی پس از وقوع سیلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
نژاد بانیان افزود: در شرایط کلی، جلوگیری از وقوع سیلاب علاوه بر احداث سازه های پیشنهادی نظیر آنچه در این تحقیق پشنهاد شده است، نیازمند اعمال و انجام آبخیزداری در حوضه های بالادست رودخانه است. آبخیزداری می تواند شرایطی را ایجاد کند که از وقوع سیلاب در بستر رودخانه جلوگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: در استان مازندران که شرایط اقلیمی مشابه استان گلستان دارد نیز شاید در صورت آبخیزداری و احداث سازه هایی نظیر آنچه در این تحقیق پیشنهاد شده است، امکان جلوگیری از وقوع سیلاب هایی نظیر سیل اخیر امکان پذیر خواهد بود. البته این امر نیازمند تحقیق و بررسی شرایط سیل خیزی رودخانه های این استان است.

کلید واژه :

آثار زیان بار سیلاب

،

آثار زیان بار

،

سیلاب

ثبت نظرات
captcha