آلودگی هوا بیش از جنگ در کابل قربانی می گیرد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آلودگی هوا بیش از جنگ در کابل قربانی می گیرد

با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانی ها از افزایش آلودگی هوا در کابل بیشتر می شود. به طوریکه گزارش ها نشان می دهد ممکن است این پدیده بیش از جنگ در افغانستان قربانی بگیرد.

پارادوکس خودروسازان برای نصب فیلتر دوده

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پارادوکس خودروسازان برای نصب فیلتر دوده

نماینده دانشگاه تهران در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها گفت: خودروسازان می گویند که برای کاهش آلودگی سواری دیزل از فیلتر دوده استفاده می کنیم، این در حالی است که ادعا می کنند به دلیل تحریم ها نمی توانند برای خودروهای سنگین دیزل، فیلتر د...

تولید خودروی سواری دیزلی خیانت به جامعه است 

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تولید خودروی سواری دیزلی خیانت به جامعه است 

رئیس گروه سلامت هوا و اقلیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: سازمان بهداشت جهانی سال ٢٠١٢ اعلام کرد که دود ناشی از سوخت دیزل سرطانزا است، حال اگر مجوز…

تکمیل سامانه سیاهه انتشار آلودگی هوا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تکمیل سامانه سیاهه انتشار آلودگی هوا

نماینده دانشگاه تهران در تهیه سامانه سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها گفت: سامانه سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها یک تا دو هفته آینده تکمیل و به سازمان…

آتش زدن مزارع جرم است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آتش زدن مزارع جرم است

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر لزوم پرهیز از آتش زدن مزارع پس از برداشت محصول، گفت: افرادی که اقدام به آتش سوزی در مزارع کنند، به مراجع قضایی معرفی می شوند.

پیگیری و رصد وضعیت گوگرد سوخت تهران در کمیته محیط زیست شورا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پیگیری و رصد وضعیت گوگرد سوخت تهران در کمیته محیط زیست شورا

عضو شورای شهر تهران از پیگیری و رصد کمیته محیط زیست شورا برای افزایش گوگرد سوخت در تهران خبر داد و گفت: بی تردید برای شهر تهران سعی در بهبود کیفیت هوا داشته ایم و حفظ استانداردها نیز با توجه به شرایط متغیر تولید سوخت مورد درخواست شورای شهر است.

چالش وارونگی دما در تهران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چالش وارونگی دما در تهران

آلودگی هوا موضوع جدیدی نیست و چند سالی است که گریبان شهرهای بزرگ از جمله تهران را گرفته است، می دانیم که برای عبور از این چالش همه باید در کنار هم منسجم کار…

افزایش ۷ درصدی سرعت متوسط خودروها

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش ۷ درصدی سرعت متوسط خودروها

گزارش های استخراج شده در خصوص نتایج طرح کنترل آلودگی هوا نشان می دهد که این طرح توانسته بر کاهش ترافیک در معابر شهر به ویژه در محدوده های ترافیکی موثر باشد.