موافقت آموزش و پرورش با تعطیلات زمستانی به شرط و شروط ها

موافقت آموزش و پرورش با تعطیلات زمستانی به شرط و شروط ها

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ما موافق تعطیلات زمستانی مدارس هستیم به شرط آنکه اجازه تغییر زمان شروع سال تحصیلی را داشته باشیم گفت: اگر مجلس قانونش را تغییر دهد و ما بتوانیم تاریخ شروع مدارس را به شهریور بیاوریم، می توانیم تعطیلات زمس...

رقابت فقر و دور ریز مواد غذایی در آمریکا

رقابت فقر و دور ریز مواد غذایی در آمریکا

نیویورک – پایگاه خبری محیط زیست ایران – اسراف و دور ریز مواد غذایی در همه جای جهان به اشکال مختلفی وجود دارد اما شاید کمتر کشوری همچون آمریکا باشد که در آن اتلاف مواد غذایی و محصولات کشاورزی با برنامه ریزی صورت می گیرد.