سهام عدالت از ۲.۲ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سهام عدالت از ۲.۲ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان

در حالی که مردم بعد از ۱۰ سال سهام عدالت داشتن، هنوز توان و اختیار خرید و فروش آن را ندارند، هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور از ارزش ۱۴ میلیون تومانی این سهام و رئیس سازمان خصوصی سازی از ارزش ۲.۲ میلیون تومانی آن خبردادند.

علت تاخیر در اجرا آشنا نبودن با مدیریت پروژه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

علت تاخیر در اجرا آشنا نبودن با مدیریت پروژه

عضو شورای شهر تهران در اولین گردهمایی مدیریت پروژه ایران علت تاخیر در اجرایی شدن پروژه ها را عدم آشنایی با مدیریت پروژه و در برخی موارد کسری بودجه عنوان کرد و گفت: دانش مدیریت پروژه باید در بدنه اجرایی کشور و در سطح ملی و منطقه ای رسوخ کند و باید توج...

افتخارات شرکت مهندسی مهاب قدس

برتری مهندسی ایرانی در مناقصات جهانی؛

افتخارات شرکت مهندسی مهاب قدس

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس معتقد است این شرکت در دو سال اخیر، توانسته با موفقیت در پنج مناقصه مهم بین المللی، برگ های زرینی را بر کتاب افتخارات گذشته اش بیافزاید.

برپایی سومین بازار فناوری و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی در اسفند ماه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برپایی سومین بازار فناوری و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی در اسفند ماه

سومین بازار فناوری و نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی در سه بخش نمایشگاه، پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 5 تا 8 اسفندماه امسال در منطقه پارس جنوبی ایران برگزار می شود.