زباله ها در حلقوم آبزیان پایگاه خبری محیط زیست ایران

زباله ها در حلقوم آبزیان

شهرهایی ساحلی بواسطه شیب تند به سمت دریا و نزدیک بودن به ساحل و همچنین کانالهای هدایت آب باران به این سمت همواره زباله های آنها به سرعت تمام به دریا م...
انتقال پسماندهای نفتی به اصفهان پایگاه خبری محیط زیست ایران

انتقال پسماندهای نفتی به اصفهان

انتقال و ورود سالانه دست کم 52 هزار تُن پسماند صنعتی حاصل از فرایندهای نفتی به اصفهان و تبدیل آن به محصولات دیگر در کارگاه ها و واحدهای صنعتی به تاکید...
اسلو پایتخت سبز اتحادیه اروپا در سال 2019 شد پایگاه خبری محیط زیست ایران

اسلو پایتخت سبز اتحادیه اروپا در سال 2019 شد

تارنمای نشریه بلومبرگ گزارش داد که به منظور گسترش بیشتر فرهنگ حفاظت از محیط زیست در اروپا، اسلو پایتخت سبز این اتحادیه در سال 2019 نام گذاری و نروژ پی...